Компас – Посібник з освіти в області прав людини за участю молоді


Завантажити

Освіта в галузі прав людини — це навчання про, через та для прав людини, що є надзвичайно важливим для запобігання порушень прав людини та перетворення демократії у сталий спосіб життя. Особливо це стосується дітей та молоді. Освіта в галузі прав людини, сама по собі, являє право, закріплене у Статті 26 Загальної декларації прав людини. Хартія з виховання в дусі демократичного громадянства і освіти в галузі прав людини, затверджена Комітетом Міністрів у 2010 році, закликає держави-учасниці надати кожному на їх території можливість отримати знання про демократичне громадянство та освіту в галузі прав людини за допомогою всіх методів освіти, включаючи неформальну освіту. Хартією також визнається незамінна роль, яку відіграють в цьому процесі неурядові та молодіжні організації.

Хочеш приєднатися або допомогти?