Молодіжна політика в умовах децентралізації


Завантажити

Молодіжна політика в Україні до останнього часу регулювалася державними органами. Адміністративним шляхом формувалися напрями, завдання молодіжної політики, форми роботи, обсяги і напрями фінансування. Молодіжна політика не була обґрунтованою і будувалася за принципом «перевернутої» піраміди, коли на місцевому рівні не створена належна система закладів по роботі з молоддю, що відносяться до молодіжної сфери. Процес децентралізації влади переміщує акцент з централізованого управління на місцеве самоврядування, визначає пріоритет громадського залучення та соціальної активності молоді, формує новий підхід організації діяльності – від «роботи з молоддю» до «молодіжної участі».

Хочеш приєднатися або допомогти?