Посібник для менторів "Рівний рівному"


Завантажити

На сьогодні системи менторингу і споріднені формати існують у багатьох сферах, навіть якщо вони експліцитно так не називаються. Наприклад, менеджери середньої ланки впродовж деякого часу інтенсивніше супроводжують нових співробітників або інтернів у відділі. Впливові громадські, політичні або культурні діячі беруть під свій патронаж молодих амбітних колег, супроводжуючи їх на шляху побудови кар’єри. У багатьох вищих навчальних закладах практикується формат залучення так званих кураторів для студентів першого курсу з метою їх більш ефективної інтеграції в нове студентське життя. При цьому за різних обставин кураторами можуть бути як молоді викладачі, в коло обов’язків яких входить менторинг студентів-початківців, так і студенти старших курсів, які виконують цю функцію за власним бажанням. Все частіше різні форми менторингу також приходять у сферу громадських об’єднань та суспільно важливих проектів, де також є нагальна потреба передачі певних специфічних знань і досвіду між різними поколіннями активістів.

Хочеш приєднатися або допомогти?