Рекомендації молодіжним центрам щодо впровадження інклюзвиних підходів у молодіжній роботі


Завантажити

Інклюзивна молодіжна робота підтримує соціалізацію молоді, яка перебуває у складних життєвих обставинах, та створює їй кращі можливості для самореалізації в суспільстві/громаді, а відтак орієнтована на соціалізацію, навчання та запобігання соціальній вразливості. Інклюзивність в молодіжній роботі сумісна з принципом самостійності (автономії) молоді, який передбачає визнання, що молоді люди можуть самостійно приймати рішення, які безпосередньо стосуються їх життя в громаді та певних аспектів приватного життя. Питання переходу до самостійного життя пов’язане з необхідністю створювати умови для соціального включення, громадської участі та здобуття необхідних компетенцій. Особливий акцент в інклюзивності молодіжної роботи робиться на молодь з обмеженими можливостями (молоді люди, які перебувають в менш привілейованому культурному, географічному чи соціально-економічному середовищі, або молодь з інвалідністю)

Хочеш приєднатися або допомогти?