Скажи своє слово! Посібник з Переглянутої Європейської хартії про участь молодих людей у місцевому та регіональному житті


Завантажити

Участь молоді не є самоціллю, а засобом для досягнення позитивних змін у житті молодих людей та побудові кращого суспільства. За останні роки помітно зростає кількість ініціатив, що сприяють та посилюють залучення молоді на різних рівнях – міжнародному, регіональному, національному та місцевому. Для тих, хто працює у цій сфері, створено нові інструменти. Одним із таких інструментів є Переглянута Європейська хартія участі молоді у місцевому та регіональному житті, що була прийнята у травні 2003 року Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи

Хочеш приєднатися або допомогти?